پروفایل

آموزش جامع Etabs & safe در شیراز

برگزاري دوره محاسبات سازههمراه با نرم افزارهای ETABS و SAFE در شيراز


كه در اين دوره نرم افزار ETABS شامل نکات سازه ای ، آیین نامه ای و نرم افزاری ؛ طراحی سازه های فولادی و بتن آرمه شامل نکات نرم افزاری ، ضوابط آیین نامه و ضوابط طرح لرزه ای ؛ تدریس نرم افزار SAFE جهت تحلیل و طراحی شالوده ها شامل نکات آیین نامه ای و نرم افزاری مي شود.


شماره تماس:09176090850


 

 |